Σχεδιαστικές Τάσεις - Αρχές

Πηγές που ασχολούνται με τα βασικά στοιχεία και αρχές σχεδιασμού, τις σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις στον καλλιτεχνικό και γραφιστικό χώρο, όπως ο κριτικός σχεδιασμός (critical design) και ο σχεδιασμός αλληλεπίδρασης-διάδρασης (interactive design), αλλά και πιο ειδικά με τις νέες οπτικές τάσεις στη Γραφιστική Σχεδίαση.