Περισσότεροι ιστότοποι

Περισσότεροι ιστότοποι σχετικοί με τις Γραφικές Τέχνες και τα Πολυμέσα, που εστιάζουν σε θέματα Οπτικής Επικοινωνίας και Γραφιστικής Σχεδίασης. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό εξώφυλλων βιβλίων και αφισών, τις διαφημίσεις, τα comics, τη φωτογραφία κ.ά.