Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Στοιχεία επικοινωνίας:
 
Τηλ.: 2610 367300
Fax: 2610 367110, 2610 367650
E-Mail: info[at]eap[dot]gr 
Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26 335, Πάτρα