Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, στο πλαίσιο υποστήριξης της ανοικτής και εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, παρέχει στους χρήστες της πρόσβαση σε Θεματικές Πύλες διαφορετικών ειδικοτήτων. Η Θεματική Πύλη των Εφαρμοσμένων Τεχνών δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό όχι μόνο να συγκεντρώσει πληροφορία απο τον ελληνικό και διεθνή χώρο, αλλά και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε ερευνητικες αναζητήσεις. Η παροχή του πληροφοριακού υλικού γίνεται μέσα από αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, όπως ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, βάσεις δεδομένων, βιβλιογραφικές αναφορές, blogs, κ.ά.